Разредна настава

Софија Бабић,наставник разредне наставе,рођена 1974.године.

Драгана Ступар,наставник разредне наставе,рођена 1975.године.

Јелена Ољача,наставник разредне наставе,рођена 1951.године(Penzionisana 2012.godine).

Марина Радаковић,наставник разредне наставе,рођена 1975.године.

Јелена Остојић,наставник разредне наставе,рођена 1974.године.

Мира Гојић,наставник разредне наставе,рођена 1955.године.

Маја Поповић,наставник разредне наставе,рођена 1987.године.

Данијела Тубин,наставник разредне наставе,рођена 1976.године.

Бранка Костадиновић,наставник разредне наставе,рођена 1973.године.

Славица Колунџија,наставник разредне наставе,рођена 1959.године.

Бисерка Родић,наставник разредне наставе,рођена 1955.године.

Сузана Тинтор,наставник разредне наставе,рођена 1970.године.

Татјана Ивичић,наставник разредне наставе,рођена 1972.године.

Радослав Шпирић,наставник разредне наставе,рођен 1983.године.

Бранка Медић ,наставник разредне наставе,рођена 1983.године.

 

Odgovori