Tехничко особље

Зора Касап,спремачица,рођена 1964.године.

Милосава Шапоња,спремачица,рођена 1964.године.

Марина Оџић,спремачица,рођена 1964.године.

Радмила Сиротко,куварица,рођена 1957.године.

Жељко Дејановић,ложач,рођен 1966. године.

Душко Чулић,кућни мајстор,рођен 1969. године.

Зора Вукић,спремачица,рођена 1956године.

Слађана Карлица,спремачица,рођена 1984. године.

Љиљана Грбић,спремачица,рођена 1968године.

Зорица Шапоња,спремачица,рођена 1969. године.

Радмила Шурлан,спремачица.Рођена 1962. године.

Komentari su zatvoreni.