Директор

Миранда Балтић,професор биологије.Рођена 1977. године.

ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА

Директор школе у оквиру 40 часовне радне недјеље организује несметан рад Школе у складу са Законом о основном образовању и васпитању, другим законским овлаштењима, овлаштењима из Правилника о избору и именовању директора школе и Статута школе, као и овлаштења која му ставе у надлежност органи оснивача.

Komentari su zatvoreni.