Помоћник директора

Блаженка Ђоројевић,наставник Српског језика и књижевности.Рођена 1969.године.

ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА

Помоћник директора школе обавља послове сходно овлаштењима из Закона о основном образовању и васпитању, Статута школе и осталих подзаконских аката, као и друхи послови по налогу директора, а у складу са законским прописима.

Komentari su zatvoreni.