Психолог

                          Љиљана Поповић,педагог-психолог.Рођена 1960.године.

ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА

  • Планирање и програмирање,
  • Стварање услова за оптималну реализацију програма в/о рада (општа организација, упис и формирање одјељења, увођење нових програма и иновација)
  • Праћење реализације и унапређивање наставног процеса (васпитни рад, помоћ ученицима, родитељима и наставницима – посебно одјељенским старјешинама).
  • Посебни услови у реализацији рада (професионална орјентација, дјеца са посебним потребама, даровита дјеца, новопридошла дјеца из других подручја, девијантна понашања, узроци неоправданог изостајања са наставе….)
  • Савјетодавни и терапеутски рад, рад са ученицима, родитељима (старатељима) и наставницима.
  • Рад на рационализацији учења, коришћења слободног времена, избор слободних активности.
  • Рад на професионалној орјентацији ученика и на хуманизацији односа међу половима и сл.
  • Припремање за рад и стручно усавршавање.

Komentari su zatvoreni.